Label Shalawat

Label: shalawat

Jam’iyah Sholawat Al Ishlah Fakultas Ilmu Administrasi UB

Jam’iyah Sholawat Al Ishlah Fakultas Ilmu Administrasi UB. Al Ishlah merupakan grup sholawat al banjari FIA UB pimpinan Dr. Zainul Arifin, M.S. Riska Puji Lestari (blog.ub.ac.id)